Kontakt

Familjedaghemmen finns i Björklinge och vi är fem dagbarnvårdare som erbjuder förskoleverksamhet i det egna hemmet och i lokal för barn 1-5 år. Vår lokal ligger på Spelmansvägen 1 under biblioteket i Björklinge. Lokalens telefonnummer är 0768-304170. 

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Lillemor (Mona) Ericsson

Kontakta mig

Dagbarnvårdare
Anette Mattsson

Kontakta oss

Dagbarnvårdare
Ida Ericsson

Kontakta oss

Dagbarnvårdare
Veronica Zelin

Kontakta oss

Dagbarnvårdare
Sanna Jansson

Föräldraledig

Kontakta oss

Dagbarnvårdare
Miriam Engblom

Föräldraledig

Uppdaterad: