Verksamhet & pedagogik

Verksamheten är förlagd till dagbarnvårdarens hem och på grupplokal, för att bedriva verksamhet för barn i olika åldrar samarbetar dagbarnvårdarna i grupper.

Den planerade verksamheten sker utifrån Skolverkets allmänna råd för familjedaghem. Läs om Skoverkets allmäna råd här (PDF, 222 KB)

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läs om vår värdegrund. (PDF, 69 KB)

Familjedaghemmets gemensamma grupplokal Leklust (Spelmansvägen 1), ligger under Björklingebiblioteket och intill Björklinge skola. För att stödja barnens övergång till skolan har vi ett bra samarbete med förskoleklassens pedagoger/lärare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik