Arbetssätt

Dagbarnvårdarnas verksamhet är förlagd i hemmet och i grupplokalen. Vi bedriver verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år och samarbetar även i grupper. Vi följer Skolverkets Allmänna råd pedagogisk omsorg. 

Vi arbetar efter normer, värden, trygghet och trivsel.

Vi arbetar medvetet med kommunikation och språk.

Vi arbetar med skapande av aktiviteter där leken är en av barnens viktigaste aktivitet.

Vi arbetar med naturaktiviteter och hållbar utveckling.

Vi arbetar med barns möjligheter att få inflytande över vår verksamhet, där de ska känna sig delaktiga, kunna påverka och fatta beslut efter egen förmåga.

Vi arbetar med vårdnadshavarens möjlighet att bli delaktig och få inflytande i verksamheten.

 

 

Myrstack