Skapande aktiviteter

Vi arbetar medvetet med kreativitet och skapande, där barnen utvecklar olika förmågor.

Vi arbetar med att barnen ska få en god kroppsuppfattning genom att bland annat ha gymnastik, utevistelse i skogen, åka skridskor och skidor. Barnen tränar sina muskler, balans och smidighet vilket leder till ökat självförtroende och självkänsla. 

Vi är mycket ute i naturen och efter anpassad ålder får barnen kunskaper om djur, växter, natur, det ekologiska samspelet och kretslopp.

Vi uppmärksammar olika traditioner som påsk, midsommar, lucia och jul samt att vi har karnelval med olika teman för varje år.

Vi arbetar med olika teman som följs upp i olika aktiviteter.

I den dagliga verksamheten försöker vi stimulera barnens intresse för språk och kommunikationsutveckling, skriftspråk och matematik.

Vi har högläsning med olika läsförståelsestrategier.

Vi leker fram matematiska övningar bland annat i samlingen där vi kan räknar hur många klyftor det finns i en appelsin eller när vi dukar fram tallrikar, glas och bestick. 

  

Uppdaterad: