Kommunikation & språk

Vi arbetar medvetet med kommunikation och språk. 

Vi läser och samtalar kring bilder, vi använder oss av olika läsförståelsestrateiger. 

Vi lyssnar på alla barn, hur de kan experimentera sitt språk i olika former och modaliteter. 

Vi synliggör barnens språkliga processer, där det som synliggörs blir en grund för dialog och fortsatt arbete.

Vi strävar efter att finna barnens intressen genom deras egna frågeställningar. 

Läsförståelsestrategierna:

Uppdaterad: