Naturaktiviteter och hållbar utveckling

Vi arbetar med naturkunskap och hållbar utveckling genom olika teman med olika begrepp, samband och där barnen upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. 

Vi strävar efter att barnen får tillägna sig och nyansera innebörden i olika begrepp, se samband och kunna upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Vi arbetar med att barnen får utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Vi arbetar med att barnen ska kunna utveckla sina intressen och sin förståelse för naturens olika kretslopp.

Vårt mål är att barnen ska kunna utveckla sina förmågor att kunna urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Ute  Skogen

Uppdaterad: