Normer & värden

Vi arbetar med demokrati, respekt, ansvar, hänsyn, samarbete, konflikthantering och allas lika värde. 

Vi arbetar med att lägga grunden för ett livslångt lärande där verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. 

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi arbetar med att alla vuxna och barn ska bemöta och behandla varandra med respekt.

Vi vuxna strävar efter att uppträda som goda förebilder.

Vi uppmuntrar barnen att lära sig ta hänsyn, visa respekt, empati och ansvar till varandra och miljön runt omkring.

Tillsammans med barnen upplever vi gemenskap och visar varandra omtanke.

Vi lär oss visa hänsyn och hjälpa varandra i alla situationer som kan uppstå under en dag.

Uppdaterad: