Naturkunskap

Genom olika teman strävar vi efter att barnen ska få tillägna sig och nyansera innebörden i olika begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. De får utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. I naturen utvecklar barn sitt intresse och förståelse för olika kretslopp. Målet är att de ska kunna utveckla sin förmåga att kunna urskilja och utforska naturvetenskap genom att ställa frågor och samtala om naturen. Vi är mycket ute i naturen då den finns runt omkring oss på nära håll. 

  •               Sniglar

         Snigel eller snäcka?            Barnens egen plantering av solrosfrön.

Fakta fjäril     Puppa Fjäril 

Fjärilens livscykler, barnen har fått följa fjärilens utveckling hela vägen.

Myrans utveckling  

Barnen har fått följa myrans livscykler och sett hur myrorna bygger gångar som i en myrstack på nära håll, ett myrakvarium. Vilka bor i myrstacken? Drottningen, hanarna, arbetarna, äggen, larverna??? Hur försvarar sig myrorna? Hur kommunicerar myrorna med varandra? 

  

Är det en groda eller en padda? Barnen tyckte det var spännande att få se den på nära håll men även räven kan dyka upp ur sitt gryt när vi är i skogen.

Uppdaterad: